Chapter 4 – Proses Penapisan Calon

Penapisan calon suatu perkara yang penting dalam mengambil pekerja. Resume penting dalam membantu majikan untuk melakukan penapisan fasa pertama sebelum memanggil calon untuk ditemuduga.

Terdapat juga cara lain dalam proses menapis calon seperti temuduga melalui panggilan dan analisa akaun social media calon untuk melakukan penapisan calon bagi fasa seteresnya. Masalah lambakan resume calon untuk permilihan juga dapat diselesaikan dengan mudah jika majikan jelas fasa-fasa penapisan calon.