Chapter 2 – Proses Pengambilan Pekerja

SLOW HIRING” adalah perkara yang diterangkan di dalam video kali ini, proses pengambilan kerja yang tersusun dengan sistematik akan membantu majikan untuk mengambil pekerja yang sewajarnya.

Sebelum proses pengambilan ini, persediaan kewangan, senarai tugas dan tenaga yang diperlukan memainkan peranan yang tinggi. Konsep “SIAPA” dan “APA” dapat membantu majikan untuk memilih calon yang tepat untuk sesebuah jawatan juga diterangkan di dalam proses-proses pengambilan pekerja.