CHAPTER 5.1 : 3 PILIHAN YANG ADA

Dalam video ini anda akan belajar berkenaan dengan 3 pilihan yang ada selepas sesuatu proses penamatan. Anda akan berhadapan dengan risiko pekerja membuat tuntutan di Jabatan Tenaga Kerja (Mahkamah Buruh) atau Jabatan Perhubungan Perusahaan (Mahkamah Perusahaan) atau pilihan yang terbaik anda membantu mereka mendapatkan manfaat Skim Insuran Pekerjaan.