CHAPTER 4.9 : MENYUSUN GARIS MASA

Di dalam video ini anda akan dapat belajar untuk menyusun semua tindakan yang perlu anda lakukan bermula daripada proses menganalisa kepada proses menentukan pekerja yang hendak ditamatkan kepada proses melaksanakan penamatan dan menghantar Borang PK. Semua proses-proses ini boleh disusun di dalam satu Senarai Semak Proses Penamatan supaya anda boleh rancang dan susunkan tindakan anda. Video ini merujuk kepada dokumen Senarai Semak Proses Penamatan.