CHAPTER 4.5 : KES MAHKAMAH BERKAITAN DENGAN PENAMATAN