CHAPTER 4.5 : KES MAHKAMAH BERKAITAN DENGAN PENAMATAN

Di dalam video ini anda akan belajar prinsip undang-undang berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah apabila anda ingin menamatkan pekerja atas sebab masalah kewangan. Ada beberapa prinsip undang-undang yang perlu anda patuhi untuk elakkan anda rugi ratusan ribu ringgit. Anda boleh merujuk kepada kes William Jack, Bayer Sdn Bhd, dan Credit Corporation di link http://aasbiz.com/mp-files/kes-retrenchment.pdf/