CHAPTER 4.3 : BORANG PK

Apabila anda menamatkan pekerja anda perlu untuk mengisi Borang PK mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan menghantar salinan Borang PK ke pejabat Jabatan Tenaga Kerja. Anda menghantar Borang PK untuk memaklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja anda akan melakukan proses penamatan. Video ini akan merujuk kepada Borang PK.