CHAPTER 4.2 : FAEDAH PENAMATAN

Bagi pekerja yang bergaji bawah RM2000 anda perlu memberikan faedah penamatan berdasarkan kepada Peraturan Kerja (Faedah Penamatan dan Renti Kerja Sentara 1980).  Video ini akan merujuk kepada peta minda untuk memudahkan anda memahami berkenaan faedah penamatan.