CHAPTER 4.1 : AKTA KERJA

Dalam video ini anda anda akan belajar berkenaan dengan tempoh notis penamatan seperti yang ditetapkan dalam Seksyen 12 Akta Kerja 1955. Anda perlu memberikan notis berdasarkan kepada kontrak perkhidmatan atau jika tidak ditetapkan anda perlu mengikut Seksyen 12 Akta Kerja 1955. Anda boleh merujuk Seksyen 12 Akta Kerja di link http://aasbiz.com/mp-files/jabatan-tenaga-kerja.pdf/