CHAPTER 2.2 : MEMBUAT KERTAS KERJA

Di dalam video ini anda perlu membuat kertas kerja untuk mencapai keputusan yang anda perlu menamatkan pekerja. Kertas kerja ini akan menjadi bukti yang syarikat menamatkan pekerja setelah membuat pertimbangan yang sepenuhnya dan bukan secara terburu-buru. Video ini akan merujuk kepada Kertas Kerja Penyusunan Semula Organisasi Syarikat.