CHAPTER 2.1 : ANALISA KENAPA DAN APA

Di dalam video ini anda perlu untuk menjawab soalan penting Kenapa anda ingin tamatkan pekerja anda dan apa objektif yang anda ingin capai bila menamatkan pekerja anda.