03.16 – SURAT PENAMATAN RPP

Video ini menerangkan hal berkaitan penamatan perkhidmatan pekerja yang gagal mendapat keputusan yang memuaskan di dalam RPP.

Majikan ada hak untuk menamatkan perkhidmatan jika pekerja telah gagal untuk memberikan suatu perkhidmatan yang  mengikut standard syarikat.

Video ini mengajar majikan butir penting di dalam surat penamatan gagal RPP.