03.14 – PELUANG KETIGA

Video ini adalah lanjutan daripada video sebelum ini. Setelah majikan memberikan tempoh lanjutan, ada beberapa yang perlu diambil oleh majikan iaitu mengeluarkan surat amaran kedua dan RPP untuk peluang ketiga.

Video ini memberi tunjuk ajar cara merangka surat amaran kedua.