03.11 – RPP- LATIHAN & TINDAKAN SUSULAN ATASAN/PEKERJA

Sambungan daripada pelan tindakan stratetergik di dalam RPP, majikan perlu berikan latihan yang sewajarnya untuk memastikan pekerja tersebut berjaya mengikuti pelan tindakan stratergik yang telah di rancang.

Pelbagai latihan boleh diberikan oleh majikan yang akan diterangkan di dalam video ini.

Kemudian, video ini juga menegaskan kepentingan tindakan susulan pekerja dan majikan dalam mengawasi progress RPP pekerja tersebut samada dalam keadaan yang memuaskan ataupun tidak.

Pekerja yang masih gagal megikut stardard yang ditetap selepas latihan diberikan boleh ditamatkan perkhidmatan. Video ini menerangkan apa yang perlu majikan pantau di dalam RPP ini.