03.09 – RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI (RPP)

Video ini menjelaskan apakah fungsi RPP di dalam menguruskan isu prestasi.

Elemen “S” disentuh di dalam RPP sebagai satu langkah yang perlu diambil majikan untuk memberikan peluang kedua kepada pekerja.