03.07 – PENGESAHAN BORANG , AMARAN (PASTI) , WORKBOOK PAGE 6 & 7

Selain dari Aspek Menilai, Aspek Pengesahan Borang jugak penting untuk memastikan bahawa majikan dan pekerja sepakat bersetuju selepas sesi penilaian selesai.

Aspek ini sering terlepas pandang oleh majikan sehingga memberikan impak yang buruk kepada syarikat.

Video ini juga , memberi pendedahan berkaitan prinsip “Amaran” dalam formula P.A.S.TI.

Ini adalah langkah kedua yang perlu diambil oleh majikan selepas selesai sesi penilaian.

Amaran adalah langkah yang penting sebelum majikan menghentikan perkhidmatan seseorang pekerja.

Untuk video ini juga sila rujuk di e- workbook muka surat enam (6) dan tujuh (7) untuk menjawab soalan yang diberikan.

Video ini akan menjelaskan dan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan.