03.05 – PENILAIAN – KEPUTUSAN & KEPIMPINAN

Video ini menerangkan Penilaian berkaitan kebolehan pekerja dalam memutuskan keputusan.

Majikan diajar untuk menilai samada keputusan tersebut membawa kebaikan ataupun tidak.

Jika keputusan yang diambil tidak efisyen dan merugikan syarikat, majikan boleh mengambil tindakan sewajarnya.

Video ini menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan penilaian keputusan pekerja.

Selain daripada kualiti kerja, antara nilai tambah yang perlu ada pada pekerja adalah sifat kepimpinan.

Majikan perlu menilai kepimpinan seseorang pekerja samada dia mampu atau tidak mengemudi syarikat.

Terdapat beberapa elemen disentuh di dalam video ini cara untuk menilai kepimpinan seseorang pekerja.