03.04 – PENILAIAN – DIPERCAYAI & INISIATIF

Sambungan daripada penilaian ‘Aspek Kualiti’ dan ‘Aspek Dipercayai’ di dalam penilaian dan ini juga penting untuk melihat sejauh mana majikan boleh mempercayai pekerja tersebut dalam melakukan bidang tugas yang telah diberikan.

Beberapa elemen di dalam ‘Aspek Dipercayai’ diterangkan untuk majikan memahami bahawa pekerja yang gagal menggalas kepercayaan daripada majikan juga merupakan satu masalah prestasi.

Selain daripada Aspek Kualiti dan Dipercayai, Aspek Inisiatif dalam borang penilaian prestasi menyentuh cara seorang pekerja dalam melaksanakan tugas mereka.

Majikan perlu menilai apakah inisiatif yang diambil oleh pekerja dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Inisiatif yang diambil mestilah memberikan yang kesan yang positif epada syarikat dan membantu pekerja mencapai K.PI yang telah disasarkan.

Video ini cukup lengkap memberikan penjelasan yang tepat untuk inisiatif.