03.03 – PENJELASAN BORANG 2 ASPEK & ASPEK PENILAIAN

Video ini menyentuh mengenai terdapat  dua (2) aspek dalam borang penilaian.

Dua (2) aspek ini akan membantu majikan untuk melihat aspek manakah yang perlu diperlu diperbaiki oleh pekerja.

Video ini juga menjelaskan berkaitan proses penilaian yang dilakukan dan menunjukkan cara bagaimana untuk menjalankan proses penilaian prestasi pekerja.