03.01 – PENILAIAN (PASTI)

Video ini membincangkan mengenai cara melakukan penilaian ke atas pekerja untuk mengukur samada pekerja tersebut mempunyai masalah prestasi ataupun tidak.

Video ini menerangkan tentang elemen “P” di dalam formula P.A.S.T.I untuk menguruskan masalah berkaitan prestasi pekerja.