02.05 – SASARAN & LANGKAH STRATERGIK

Sasaran merupakan peluru syarikat. Sasaran ini adalah mengikut apa yang ingin dicapai di dalam visi dan misi syarikat.

Setiap bahagian di dalam syarikat perlu mempunyai sasaran agar dapat mengukur prestasi department samada gagal atau berjaya.

Di dalam video juga menjelaskan berkaitan langkah stratergil.

Langkah stratergik adalah langkah – langkah yang berkepentingan bagi syarikat yang boleh membawa keuntungan kepada syarikat.

Pekerja perlu mencapai sasaran dalam setiap langkah stratergik yang telah ditetapkan oleh syarikat.

Jika gagal, pekerja ini mungkin mempunyai masalah prestasi.