02.04 – KEY RESULT AREA (KRA)

Video ini adalah sambungan daripada video visi syarikat sebelum ini dan mempunyai tambahan berkaitan Key Result Area (KRA) yang akan menjadi tunjang kepada perjalanan syarikat.