02.03 – VISI SYARIKAT

Di dalam video ini menerangkan berkaitan keperluan visi di dalam sebuah syarikat.

Visi akan menjadi hala tuju syarikat yang akan menentukan perjalanan syarikat di masa akan datang.

Segala polisi dan SOP syarikat mestilah ingin mencapai visi yang ingin dicapai oleh syarikat.