01.04 – RUKUN DALAM PENAMATAN

Video ini memberikan penjelasan tiga (3) rukun dalam penamatan yang perlu dipatuhi oleh majikan jika ingin menamatkan perkhidmatan pekerja atas sebab prestasi /salahlaku.

Mematuhi rukun ini adalah penting untuk elakkan syarikat memberhentikan pekerja dengan alasan yang tidak adil.