Section 00 – Pengenalan & Formula Segi Tiga HPM

Dalam video ini anda akan diberi gambaran awal  tentang apa yang bakal dipelajari dan difahami sepanjang video ini.

Ikuti keseluruhan video ini dan anda bakal menguasai formula tiga segi : Memenangi, menguruskan dan mengelakkan.

Video ini juga menerangkan mengenai peranan Mahkamah Perusahaan,  Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) dan Seksyen 20(1) Akta Perhubungan Perusahaan.