Chapter 12 – Monthly Documentation

  • Dokumen apa yang perlu disimpan?
  • Dokumen apa yang perlu dihantar pada akauntan/auditor?
  • Apa untungnya bila system dokumentasi syarikat terurus dan efisyen?